Danh sách lớp gia sư

Tiếng Anh 10Mã lớp: 616

10
Tiếng Anh
Gần Quán Sứ, HN
150k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Toán 11Mã lớp: 615

11
Toán học
Đại La, HN
150k/b - 1b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Toán 12Mã lớp: 614

12
Toán học
Thị trấn Sóc Sơn, HN
200k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687

Hóa 9Mã lớp: 613

9
Hóa học
Tạ Quang Bửu, HN
150k/b - 1b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Sinh học 12Mã lớp: 612

12
Sinh học
Lê Trọng Tấn, HN
150k/b - 1b/tuần
2h/buổi
sinh viên Y Hà Nội
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Tiếng anh 4Mã lớp: 611

4
Tiếng Anh
Tôn Đức Thắng, HN
120k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Tiếng anh 4Mã lớp: 610

4
Tiếng Anh
Gần bến Xe Nước Ngầm (tiện bus)
150k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Hóa sinh 9Mã lớp: 609

9
Hóa Học và sinh học
Gần Metro Hà Đông(tiện xe bus)
150k-220k/b - 2b/t
2h/b
Sinh viên or giáo viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Sinh học 11Mã lớp: 608

11
Sinh học
Cầu Giấy, Hà Nội
150k/b - 1b/tuần
1.5h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Hóa học 9Mã lớp: 607

9
Hóa học
Ngọc Lâm, Long Biên, HN
200k/b - 1b/tuần
2h/buổi
sinh viên từng học chuyên hóa
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Tiếng anh 7Mã lớp: 606

7
Tiếng Anh
Láng Hạ, Hà Nội
200k/b - 1b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Toán 8Mã lớp: 605

8
Toán học
Phương Mai, HN
150k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao