Danh sách lớp gia sư

Toán 7Mã lớp: 592

7
Toán
Phạm Ngọc Thạch, HN
100k/b-3b/t
2h/b
Sinh viên Y
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Tiếng anh 7Mã lớp: 591

7
Tiếng anh
Gần cầu Mai Động
200k/b - 1b/t
1.5h/b
Sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Tiếng anh 4Mã lớp: 590

4
Tiếng anh
Gần bến xe nước ngầm
150k/b - 2b/t
1.5h/b
Sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687

Toán 9Mã lớp: 589

9
Toán học
An Dương, Tây Hồ, HN
150k/b - 2b/tuần
2h/buổi
SV nữ YHN hoặc Ngoại Thương
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687

Sinh học 11Mã lớp: 588

11
Sinh học
Trần Quốc Hoàn, HN
150k/b - 1b/tuần
2h/buổi
sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Vật Lí 11Mã lớp: 587

11
Vật lí
Thái Hà, Hà Nội
150k/b - 1b/tuần
2h/buổi
sinh viên Bách Khoa
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Văn 8Mã lớp: 586

8
Văn học
Hà Đông, Hà Nội
250k/b - 1b/tuần
2h/buổi
giáo viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Hóa 8Mã lớp: 585

8
Hóa học
Đặng Tiến Đông, HN
150k/b - 1b/tuần
1.5h/buổi
sinh viên Y Hà Nội
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Toán tiếng việt 1Mã lớp: 584

1
Toán-tiếng việt
Trung Tự, HN
200k/buổi - 5 buổi/tuần
2h/buổi
sinh Viên nữ
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Sinh học 9Mã lớp: 583

9
Sinh học
Văn Cao, HN
150k/b-1b/tuần
2h/buổi
sinh Viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Tiếng Anh 11Mã lớp: 582

11
Tiếng Anh
Hàn Thuyên - Hà Nội
300k/buổi, 1b/tuần
2h/buổi
SV giỏi
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao

Tiếng Anh 11Mã lớp: 581

11
Tiếng Anh
Trung Kính - Hà Nội
200k/buổi, 1b/tuần
2h/buổi
Sinh viên
Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930 - 090.472.9687
Lớp đã giao