Danh sách lớp gia sư

Sinh học 9Mã lớp: 604

9
Sinh học
Time City, HN
150k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên nam or nữ
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Tiếng anh 10Mã lớp: 603

10
Tiếng anh
Đường Thành, HN
150k/b - 2b/t
2h/b
Sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Hóa học 9Mã lớp: 602

9
Hóa Học
Tây Hồ, HN
200k/b - 1b/t
2h/b
Sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán 9Mã lớp: 601

9
Toán
Quan Nhân, HN
150k/b - 2b/t
2h/b
Sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán - tiếng việt lớp 5Mã lớp: 600

5
Toán - tiếng việt
Long Biên, HN
250k/b - 3b/tuần
2h/buổi
sinh viên or giáo viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Tiếng Anh 11Mã lớp: 599

11
Tiếng Anh
Vương Thừa Vũ, HN
150k/b - 1b/tuần
2h/buổi
sv nam nữ có kinh nghiệm
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán 9Mã lớp: 598

9
Toán học
Thanh Niên, Hà Nội
150k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sv Y HN or Ngoại Thương
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Tiếng anh 7Mã lớp: 597

7
Tiếng Anh
Phạm Ngọc Thạch, HN
100k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên Y Hà Nội
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán Hóa 8Mã lớp: 596

8
Toán - hóa học
Khâm Thiên, Hà Nội
100k/b - 3b/tuần
2h/buổi
sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Sinh 11Mã lớp: 595

11
Sinh học
Gần chùa Hà, Cầu Giấy
150k/b - 2b/t
2h/b
Sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán 11Mã lớp: 594

11
Toán
Trần Duy Hưng, HN
150k/b - 1b/t
2h/b
Sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán -tiếng việt 3Mã lớp: 593

3
Toán- tiếng việt
Hàng Bài, HN
100k/b-3b/t
2h/b
Sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao