Gia sư giỏi Đại Công nghệ Đông Á chuyên dạy các môn Toán Lý Hóa khu vực Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Đang làm sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghệ Đông Á.
Môn dạy Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 10, Tiểu học
Lớp dạy Môn Toán, Môn Lý, Môn Hóa
Khu vực dạy Quận Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Học phí 0 VNĐ / Buổi

Thành tích

Gia sư giỏi Đại Công nghệ Đông Á chuyên dạy các môn Toán Lý Hóa khu vực Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Gia sư giỏi Đại Công nghệ Đông Á chuyên dạy các môn Toán Lý Hóa khu vực Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.
1599
Trung Tâm Gia Sư Đại Học Y Đăng ký làm gia sư
0979.051.930
Đăng ký thuê gia sư