• Trang chủ >  
  • Đề tham khảo kì thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục đào tạo các môn tổ hợp xã hội

Đề tham khảo kì thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục đào tạo các môn tổ hợp xã hội

Đề thi tham khảo của bộ giáo dục đào tạo dành cho tổ hợp các môn xã hội: lịch sử, địa lí, Giáo dục công dân

1. Đề tham khảo môn lịch sử

de-lich-su-gia-su-dai-hoc-y

de-lich-su-gia-su-dai-hoc-y2

de-lich-su-gia-su-dai-hoc-y3

de-lich-su-gia-su-dai-hoc-y4

Đáp án môn lịch sử:

de-lich-su-gia-su-dai-hoc-y-dap-an2. Đề thi địa lí

de-dia-li-gia-su-dai-hoc-y

de-dia-li-gia-su-dai-hoc-y2

de-dia-li-gia-su-dai-hoc-y3

de-dia-li-gia-su-dai-hoc-y4

Đáp án môn địa lí:

de-dia-li-gia-su-dai-hoc-y-dap-an3. Đề thi Giáo dục công dân

de-thi-gdcd-gia-su-dai-hoc-y

de-thi-gdcd-gia-su-dai-hoc-y2

de-thi-gdcd-gia-su-dai-hoc-y3

de-thi-gdcd-gia-su-dai-hoc-y4

Đáp án môn giáo dục công dân

de-thi-gdcd-gia-su-dai-hoc-y-dap-anGia sư đại học Y chúc các bạn ôn thi đạt kết quả thật cao!

Các bài viết khác:

Đề tham khảo các môn thi khối tự nhiên của bộ giáo dục đào tạo
 

Phân tích cấu trúc đề thi THPT năm 2018

Đề thi tham khảo môn văn và toán của bộ giáo dục đào tạo năm 2018