• Trang chủ >  
  • Sách giáo khoa sẽ được đăng tải miễn phí trên internet

Sách giáo khoa sẽ được đăng tải miễn phí trên internet

Trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, Việt Nam sẽ hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục mở với bước đi đầu là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) trong giáo dục.

Phó chủ tịch nước Vũ Đức Đam đã khẳng định: Chúng ta quyết đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các mặt của đời sống trước tiên là giáo dục". Ở nhiều nước trên thế giới việc số hóa sách giáo khoa và cung cấp miễn phí trên mạng internet đã được triển khai từ lâu, trong đó có những nước làm rất tốt như Ấn Độ, Bangladesh,...

Việc số hóa sách giáo khoa là việc làm cần thiết  trong chương trình mới do bộ giáo dục đào tạo ban hành hướng tới hệ thống giáo dục mở, cụ thể, sẽ cho phép có nhiều bộ sách giáo khoa không quy định quá chi tiết  các yêu cầu và tạo điều kiện để các tác giả sáng tạo. Các cơ sở giáo dục và giáo viên được chủ động chọn tài liệu học tập phù hợp.

so-hoa-sgk-gia-su-dai-hoc-y

Chương trình mới của hệ thống giáo dục mở cũng cho phép người học chủ động chọn lựa môn học, học phần phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Cơ sở đào tạo cũng được chủ động về phương pháp, hình thức đào tạo, thời gian đào tạo tùy điều kiện của cơ sở.

Phó chủ tịch Vũ Đức Đam cho biết sách giáo khoa và các tài liệu học tập trong tương lai sẽ được số hóa đăng miễn phí trên internet để mọi người đều được tiếp cận. Phó chủ tịch nước nhấn mạnh nền giáo dục mở hướng tới sự học cho toàn dân không còn là vì học để lấy bằng cấp, nếu được như vậy sẽ tăng trí lực cho toàn dân góp phần nâng cao dân trí đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.

so-hoa-sgk-gia-su-dai-hoc-y1

Việc số hóa tài liệu học tập, cung cấp miễn phí  và tiến tới xây dựng hệ thống giáo dục mở là 1 bước  đi quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam vốn dĩ cần thay đổi. Nền giáo dục đã quá cũ kĩ bởi chất lượng đào tạo cho ra một loạt thế hệ và nguồn nhân lực còn quá nhiều hạn chế. Chúng ta cần chuyển hệ thống giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang một nền giáo dục bồi dưỡng nhân cách và phát triển năng lực.

Các bài viết khác:

Nhân lực ngành CNTT thiếu hụt trầm trọng

Phân tích cấu trúc đề thi THPT năm 2018

Trường tư thục tự chủ tuyển sinh