• Trang chủ >  
  • Đáp án chính thức môn tổ hợp xã hội của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia

Đáp án chính thức môn tổ hợp xã hội của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia

Đáp án chính thức của bộ giáo dục đào tạo các môn thi tổ hợp xã hội: Lịch sử địa lý, giáo dục công dân kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018:

1. Đáp án môn lịch sử

dap-an-mon-lich-su-gia-su-dai-hoc-y

2. Đáp án môn địa lý

dap-an-mon-dia-ly-gia-su-dai-hoc-y

3. Đáp án môn giáo dục công dân

dap-an-mon-gdcd-gia-su-dai-hoc-y

Các bài viết khác:

Đáp án chính thức môn sinh học của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia năm 2018

Đáp án chính thức môn vật lý của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia năm 2018

Đáp án chính thức môn Hóa của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia năm 2018